[metaslider id=512]

Mặt bằng căn hộ tòa A – Mandarin Garden

Tòa A: Tổng số 127 căn hộ phân bố từ tầng 5-24. Các căn hộ được chia thành 7 loại với diện tích từ 122,7 – 307,4m2, bố trí từ 2-4 phòng ngủ.

 

Can ho so 1 Mandarin Garden khu A

Mặt bằng căn hộ số 1

 

Can ho so 2 Mandarin Garden khu A

Mặt bằng căn hộ số 2

 

Can ho so 3 Mandarin Garden khu A

Mặt bằng căn hộ số 3

 

Can ho so 4 Mandarin Garden khu A

Mặt bằng căn hộ số 4

 

Can ho so 5 Mandarin Garden khu A

Mặt bằng căn hộ số 5

 

Can ho so 6 Mandarin Garden khu A

Mặt bằng căn hộ số 6

Can ho so 7 Mandarin Garden khu A

Mặt bằng căn hộ số 7