[metaslider id=512]

Mặt bằng căn hộ tòa B – Mandarin Garden

Tòa B Mandarin Garden:  Tổng số 346 căn phân bố từ tầng 2-28 của tòa tháp. Các căn hộ được chia thành 15 loại với diện tích từ 114,2 – 297,8m2, có từ 2-4 phòng ngủ.

 

Can ho so 1 Mandarin Garden khu B1

Mặt bằng căn hộ số 1 – khu B1

 

Can ho so 2 Mandarin Garden khu B1

Mặt bằng căn hộ số 2 – khu B1

 

Can ho so 3 Mandarin Garden khu B1

Mặt bằng căn hộ số 3 – khu B1

 

Can ho so 4 Mandarin Garden khu B1

Mặt bằng căn hộ số 4 – khu B1

 

Can ho so 5 Mandarin Garden khu B1

Mặt bằng căn hộ số 5 – khu B1

 

Can ho so 6 Mandarin Garden khu B2

Mặt bằng căn hộ số 6 – khu B2

 

Mặt bằng căn hộ số 7 - khu B2

Mặt bằng căn hộ số 7 – khu B2

 

Mặt bằng căn hộ số 8 - khu B2

Mặt bằng căn hộ số 8 – khu B2

 

Mặt bằng căn hộ số 9 - khu B2

Mặt bằng căn hộ số 9 – khu B2

 

Mặt bằng căn hộ số 10 - khu B2

Mặt bằng căn hộ số 10 – khu B2

 

Mặt bằng căn hộ số 11 - khu B3

Mặt bằng căn hộ số 11 – khu B3

 

Mặt bằng căn hộ số 12 - khu B3

Mặt bằng căn hộ số 12 – khu B3

 

Mặt bằng căn hộ số 13 - khu B3

Mặt bằng căn hộ số 13 – khu B3

 

Mặt bằng căn hộ số 14 - khu B3

Mặt bằng căn hộ số 14 – khu B3

 

Mặt bằng căn hộ số 15 - khu B3

Mặt bằng căn hộ số 15 – khu B3