[metaslider id=512]

Mặt bằng căn hộ tòa C – Mandarin Garden

Tòa C: Từ tầng 2 trở lên được bố trí tổng số 346 căn hộ chia thành 15 loại. Diện tích căn hộ từ 114,2 – 297,8m2 có từ 2-4 phòng ngủ.

 

Mặt bằng căn hộ số 01 - tòa C3

Mặt bằng căn hộ số 01 – tòa C3

 

Mặt bằng căn hộ số 02 - tòa C3

Mặt bằng căn hộ số 02 – tòa C3

 

Mặt bằng căn hộ số 03 - tòa C3

Mặt bằng căn hộ số 03 – tòa C3

 

Mặt bằng căn hộ số 04 - tòa C3

Mặt bằng căn hộ số 04 – tòa C3

 

Mặt bằng căn hộ số 05 - tòa C3

Mặt bằng căn hộ số 05 – tòa C3

 

Mặt bằng căn hộ số 06 - tòa C2

Mặt bằng căn hộ số 06 – tòa C2

 

Mặt bằng căn hộ số 07 - tòa C2

Mặt bằng căn hộ số 07 – tòa C2

 

Mặt bằng căn hộ số 08 - tòa C2

Mặt bằng căn hộ số 08 – tòa C2

 

Mặt bằng căn hộ số 09 - tòa C2

Mặt bằng căn hộ số 09 – tòa C2

 

Mặt bằng căn hộ số 10 - tòa C2

Mặt bằng căn hộ số 10 – tòa C2

 

Mặt bằng căn hộ số 11 - tòa C1

Mặt bằng căn hộ số 11 – tòa C1

 

Mặt bằng căn hộ số 12 - tòa C1

Mặt bằng căn hộ số 12 – tòa C1

 

Mặt bằng căn hộ số 13 - tòa C1

Mặt bằng căn hộ số 13 – tòa C1

 

Mặt bằng căn hộ số 14 - tòa C1

Mặt bằng căn hộ số 14 – tòa C1

 

Mặt bằng căn hộ số 15 - tòa C1

Mặt bằng căn hộ số 15 – tòa C1