[metaslider id=512]

Mặt bằng căn hộ tòa D – Mandarin Garden

Tòa D: Tổng số 189 căn hộ chia thành 11 loại. Mỗi căn hộ có từ 2-4 phòng ngủ, diện tích căn hộ từ 124,2 – 297,8m2.

Mặt bằng căn hộ số 1 tòa D

Mặt bằng căn hộ số 1 tòa D

Mặt bằng căn hộ số 2 tòa D

Mặt bằng căn hộ số 3 tòa D

Mặt bằng căn hộ số 4 tòa D

Mặt bằng căn hộ số 4 tòa D

Mặt bằng căn hộ số 5 tòa D

Mặt bằng căn hộ số 5 tòa D

Mặt bằng căn hộ số 6 tòa D

Mặt bằng căn hộ số 6 tòa D

Mặt bằng căn hộ số 7 tòa D

Mặt bằng căn hộ số 7 tòa D

Mặt bằng căn hộ số 08 tòa D

Mặt bằng căn hộ số 08 tòa D

Mặt bằng căn hộ số 9 tòa D

Mặt bằng căn hộ số 9 tòa D

Mặt bằng căn hộ số 10 tòa D

Mặt bằng căn hộ số 10 tòa D

Mặt bằng căn hộ số 11 tòa D

Mặt bằng căn hộ số 11 tòa D